SALMEVALGET
NoS 665: Herre, jeg hjertelig ønsker    (NoS1985: 695)

Herre, jeg hjertelig ønsker 
å fremme din ære,
dertil du skapte meg 
at jeg din tjener skal være.
Hvor er jeg sæl
som kan med liv og med sjel
tjene så nådig en herre!

Å, at jeg kunne i gjerning 
så gjerne jeg ville
prise deg, Fader, 
all miskunns og kjærlighets kilde!
Til alt ditt verk
gjør meg lærvillig og sterk,
la meg ditt vennskap ei spille!

Vekk selv mitt sinn 
og oppmuntre meg flittig å sjunge!
Til din takksigelse 
løsne min stammende tunge!
Immanuel,
du bør i legem og sjel
prises av gamle og unge!

Tekst: Dansk, 1740
 

 

Melodien

Norsk folketone (Eksingedal)

 

Alternativ avspilling