SKAUN
Hovedside
Prester
KIRKENE
Husaby
Viggen
Skaun
Børsa
Buvika
ANDRE SIDER
Orkdal prosti
STARTSIDEN
Startsiden
 

 

Skaun prestegjeld

Kirkene - Buvik kirke

De to første kirkene

På Presthus ble den første kirka reist allerede så tidlig som i 1250. Denne kirka sto i 400 år frem til 1650.

Litt lengre nord, på Presthusfallet ble den nye kirka bygd i 1658. I 1728 ble den flyttet til Kjerkhaugen ovenfor Sandstu på grunn av jordras. Der stod den til nåværende kirke ble reist i 1819.

Den tredje kirka

Sommeren 1818 startet byggingen av Buvikas tredje kirke. I 1819 ble nåværende kirke reist, men først i 1823 kom interiøret på plass og biskop Bugge vigslet kirken i september dette året. Den ytre bordkledningen kom ikke på før i 1825.

Byggestil

Åttekantet

Byggstilen er den åttekantede kirken som kommer fra Nederland( barokk). Det var en kirke som var tilpasset den reformerte gudstjeneste.
Prekestolen står over alteret. Det er et fritt kirkerom, der alle kan se hverandre og særlig presten har god oversikt.

Den første åttekantede kirken som ble bygd i Norge var Hospitalkirken i Trondheim. Det ble bygd ca 60 slike kirker i Norge. Kirken er utradisjonell og buvikingen fikk døyve mye spydigheter for ”stappklubba” si.

Inventar og utstyr

Altertavla

Altertavla har prekestolen innfelt over alteret, men en løs kateterlignende prekestol skyves frem i midtgangen og gjør til vanlig tjeneste.
Ved siden av altertavla finner vi to treskulp-turer Maria og Johannes.

Orgelet

Ved århundreskifte fikk kirken et lite pipeorgel.
Det gjorde tjeneste til i 1955, da det ble erstattet av et hammondorgel. Da det ble vanskelig å skaffe deler til dette, ble det i 1991 satt inn et brukt pipeorgel fra Klæbu kirke som en midlertidig ordning.

Det er nå planer om å skaffe kirken et nytt orgel.

Kirkeklokken

Kirkeklokken som ble kjøpt i 1886 har spinkel og sprø klang, men den nye klokka , som er en gave fra utflytta buvikinger til jubileèt i 1969 har en djupere og mer fyldig tone. Gottfred Rekkebo tok initiativet til innkjøp av denne klokka.

Oppussing i 1969

Før kirkejubileet i 1969 ble det foretatt omfattende oppussing, og kirka blei mest mulig bragt tilbake til det opprinnelige.

Et fremskutt galleri ble fjernet. Alterparti og stoldører fikk arkitektonisk mer riktig farge.
Innvendige tømmervegger, som før var malt , ble avlutet og fikk sin naturlige trekvite farge.

Opprinnelig manglet kirken både prest- og dåpssakristi. Etter en lang og tung saksgang ble dette løst i 1978 da det ble bygd et tilbygg på østsiden. Dermed fikk en også mulighet til å lage et bårerom i kjelleren.

 

Les mer

Orkdalsmenighetene - Slekt

 Velg annen kirke
 i Orkdal prosti

Buvik kirke


 

 

 

www.orkdalsmenighetene.no

Redaktør, design og layout:
Sokneprest Pål Ove Lilleberg  
Mail