ORKANGER
Hovedside
Råd og utvalg
Menighetsrådet
Diakoniutvalget
Lag og foreninger
Korvettene
Hyggetreff
Normisjon
Misj.foreningen
Husfellesskap
Annet
Gudstjenester
Konfirmantene
Jub.konfirmant
Lokaler
Menighetshuset
Kirka
HOVEDSIDER
Kirkekontoret
Arrangement
Livets gang

Størst av alt

Hus
Andre
Gjestebok
Startsiden
 

Orkanger menighet

Normisjon

Normisjon har lange tradisjoner for kristent arbeid på Orkanger. Noe drives i samarbeid med menigheten, som f.eks.  menighetshuset og husfelleskapsgruppene, mens noe driver de selv, som f.eks. Korvettene, møtevirksomhet.

Møter

Møtene er selvsagt åpne for alle. Det er ikke lagt opp noe sammenhengende tema for disse, slik at man godt kan være med på en uten å være med på de andre.

Siden Orkanger og Orkdal Normisjon har fusjonert skifter de på å ha møtene på Orkanger, Fannrem og Stokkhaugen.

Husfellsskap

Tre grupper møtes en kveld i måneden.

Korvettene

Normisjon sitt arbeid for barna

Orkanger menighetshus

Orkanger menighetshus eies av Orkanger menighet og Orkanger Normisjon i fellesskap.

Kontaktperson

[ Kontaktperson ]

 

 


Linker

www.orkdalsmenighetene.no

Redaktør, design og layout:
Sokneprest Pål Ove Lilleberg  
Mail