ORKANGER
Hovedside
Råd og utvalg
Menighetsrådet
Diakoniutvalget
Lag og foreninger
Korvettene
Hyggetreff
Normisjon
Misj.foreningen
Husfellesskap
Annet
Gudstjenester
Konfirmantene
Jub.konfirmant
Lokaler
Menighetshuset
Kirka
HOVEDSIDER
Kirkekontoret
Arrangement
Livets gang

Størst av alt

Hus
Andre
Gjestebok
Startsiden
 

Orkanger menighet

misjonsforeningen

På Orkanger har vi en misjonsforening som er tilsluttet både NMS og Normisjon. I foreningen er det 10-15 medlemmer som samles hjemme hos hverandre til fellesskap og felles innsats for misjonens sak i vår verden.

Misjon handler om å forkynne evangeliet om Jesus til alle folkeslag, men det handler også om å avhjelpe såvel menneskelig som åndelig nød.

Det er møte i foreningen hver 14. dag.

Om høsten arrangerer de basar og om våren er det tradisjon for misjonsfest.

Kontaktperson:

[ Kontaktperson ]

 

 

 

 

 

 


 

www.orkdalsmenighetene.no

Redaktør, design og layout:
Sokneprest Pål Ove Lilleberg  
Mail