ORKANGER
Hovedside
Råd og utvalg
Menighetsrådet
Diakoniutvalget
Lag og foreninger
Korvettene
Hyggetreff
Normisjon
Misj.foreningen
Husfellesskap
Annet
Gudstjenester
Konfirmantene
Jub.konfirmant
Lokaler
Menighetshuset
Kirka
HOVEDSIDER
Kirkekontoret
Arrangement
Livets gang

Størst av alt

Hus
Andre
Gjestebok
Startsiden
 

 

Orkanger menighet

 

Orkanger menighetsråd
2011 - 2015


 

Bergem, John Egil

N. Svartberget 6
7300 Orkanger

Leder

Ebbesen, Randi

Strandvn. 22B
7300 Orkanger

Nestleder

Knutzen, Geir S. 

Yttermoan 7

Kasserer

Karlsen, Ingrid Holte

Thamshavnvn. 37
7300 Orkanger

Sekretær

Fagerli, Ole Kristian

Skogveien 3
7300 Orkanger

Medlem
Fellesrådet

Ofstad, Anita H

Øvre Hovsbakkan
7300 Orkanger

Medlem

Fagerholt, Kari

Lærer Sølbergs gt 4

Medlem
Fellesrådet

Olsen, Jens O.

Orkdalsvn. 82 Medlem

Lilleberg, Pål Ove

Malenarommet 1
7354 Viggja

Sokneprest

Hammervik, Egil

Elvegata 2

1. vara

Fossvoll, Marte

Jomfruveien 2 a 2. vara

Fjøseide, Terje

John Kolbanussens gt 8 3. vara

Lilleås, Kari

Geitastrandvn 45 4. vara

Thoresen, Ruth

Hovshagen 15
7300 Orkanger
5. vara

 

www.orkdalsmenighetene.no

Redaktør, design og layout:
Sokneprest Pål Ove Lilleberg  
Mail