ORKANGER
Hovedside
Råd og utvalg
Menighetsrådet
Diakoniutvalget
Lag og foreninger
Korvettene
Hyggetreff
Normisjon
Misj.foreningen
Husfellesskap
Annet
Gudstjenester
Konfirmantene
Jub.konfirmant
Lokaler
Menighetshuset
Kirka
HOVEDSIDER
Kirkekontoret
Arrangement
Livets gang

Størst av alt

Hus
Andre
Gjestebok
Startsiden
 

Orkanger menighet

korvettene

Nede

For tiden, høsten 2014 er det ikke noe tilbud om korvettene for barn på Orkanger.

Hva

Orkanger-korvettene er et barnearbeid i menigheten drevet av Normisjons-foreningen. Korvettene samles annenhver mandag i kjelleren på Menighetshuset (Korvettrommene).

Aktiviteter

Aktivitetene variere fra gang til gang,

  •  andakt

  •  sang

  •  forming- og hobbyaktiviteter

  •  drama

  •  leik og spill

  •  ski- og akekveld i Ulvåsen

For hvem

Korvettene er fra barn i alderen 4 -

Tilknyttet

Korvettene er tilknyttet Normisjon

Kontaktperson

[ Kontaktperson ]

 


Dag

Annenhver mandag

Tidspunkt

Samlingene starter
kl. 17:00

Linker

 

www.orkdalsmenighetene.no

Redaktør, design og layout:
Sokneprest Pål Ove Lilleberg  
Mail