ORKANGER
Hovedside
Råd og utvalg
Menighetsrådet
Diakoniutvalget
Lag og foreninger
Korvettene
Hyggetreff
Normisjon
Misj.foreningen
Husfellesskap
Annet
Gudstjenester
Konfirmantene
Jub.konfirmant
Lokaler
Menighetshuset
Kirka
HOVEDSIDER
Kirkekontoret
Arrangement
Livets gang

Størst av alt

Hus
Andre
Gjestebok
Startsiden
 

Orkanger menighet

konfirmantjubilanter

Konfirmasjon en milepæl

Konfirmasjon er en milepæl i livet. For konfirmanten markerer denne dagen på mange måter at en er i ferd med å ta steget opp i de voksnes verden. Konfirmasjon er også et veikryss som fører de unge ut på ulike veier i livet.

Det er derfor fint å få mulighet til å møtes igjen. Samling for 50-årskonfirmanter har derfor blitt et fint møtested for å samtale om det som var og det som en er har opplevd siden.

Ofte tar konfirmantene selv initiativet til en samling som kombineres med det opplegget menigheten invitere til. Siden konfirmasjon er en kirkelig handling hører en gudstjeneste med og naturligvis med kirkekaffe. Presten er også med og tar del i samtalen og vil gjerne høre om de opplevelsene jubileumskonfirmantene hadde da de gikk for presten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Konfirmantjubilanter

Konfirmantene 1965

Konfirmantene 1964

Konfirmantene 1963

Konfirmantene 1962

Konfirmantene 1961

Konfirmantene 1960

Konfirmantene 1959

Konfirmantene 1958

Konfirmantene 1957

Konfirmantene 1952

Konfirmantene 1951

 

www.orkdalsmenighetene.no

Redaktør, design og layout:
Sokneprest Pål Ove Lilleberg  
Mail