ORKANGER
Hovedside
Råd og utvalg
Menighetsrådet
Diakoniutvalget
Lag og foreninger
Korvettene
Hyggetreff
Normisjon
Misj.foreningen
Husfellesskap
Annet
Gudstjenester
Konfirmantene
Jub.konfirmant
Lokaler
Menighetshuset
Kirka
HOVEDSIDER
Kirkekontoret
Arrangement
Livets gang

Størst av alt

Hus
Andre
Gjestebok
Startsiden
 

Orkanger menighet

husfellesskap

Hva? Hvorfor?

Et husfellesskap består av dem som bor eller oppholder seg i et hus. Hvis et slikt fellesskap fungerer godt, kjennetegnes det bl.a. av en tett, åpen og tillitsfull kommunikasjon. Derfor har også husfellesskap blitt tatt i bruk som betegnelse på en møteform. En gruppe møtes i et hjem til åpen samtale om et bestemt tema. Deltakerne sitter ikke på rekker som i et tradisjonelt forsamlingshus, men rundt et bordet. Bordet skal ikke bare gi plass til lesestoff eller skrivesaker, men gjerne også til fat, kopper, mat og drikke. Poenget er at deltakerne skal føle seg hjemme og kunne være seg selv i gruppen.

Arrangør

Det er Orkanger normisjon som samarbeider med Orkanger menighetsråd om dette.

Tiltaket er på mange måter en videreføring av Alpha-kurset som ble gjennomført for en tid tilbake.

Studieopplegg

Gruppene følger et studieopplegg.

Kontaktperson

Kontaktpersonen er den samme som for Normisjonforeningen.

[ Kontaktperson ]

 

 

 

 

 


For hvem?

Det kreves ingen spesiell bakgrunn for å delta. Møtestedet vil bli hjemme hos noen i gruppen, men det er ingen krav om at de som deltar må stille hjemmet til disposisjon eller påta seg andre oppgaver.

 

www.orkdalsmenighetene.no

Redaktør, design og layout:
Sokneprest Pål Ove Lilleberg  
Mail