ORKANGER
Hovedside
Råd og utvalg
Menighetsrådet
Diakoniutvalget
Lag og foreninger
Korvettene
Hyggetreff
Normisjon
Misj.foreningen
Husfellesskap
Annet
Gudstjenester
Konfirmantene
Jub.konfirmant
Lokaler
Menighetshuset
Kirka
HOVEDSIDER
Kirkekontoret
Arrangement
Livets gang

Størst av alt

Hus
Andre
Gjestebok
Startsiden
 

Orkanger menighet

velkommen

Konfirmantjubileum 2014

28. mars 2014

Tradisjonen tro inviterer Orkanger menighet konfirmantene i 1964 til jubileumsfeiring i forbindelse med Orkangerdagene i juni. Det har vært vanlig at jubilantene sørger selv for et arrangement på lørdag mens menighetsrådet invitere til gudstjenste og kirkekaffe. I år blir gudstjensten søndag 22. juni kl. 11.

Hvem som ble konfirmert i 1964 finner du en oversikt over her>>>>

Barne- og tenåringsarbeidet

Orkanger menighetshus er ikke av de høyeste husene. Sokkeletasjen ser vi bare så vidt vinduene av. Men innenfor skjer det ganske mye. Blant annet holdes det hyggetreff for eldre der en gang i måneden. Men det er en myte at det som skjer på menighetshuset bare er for dem med grå hår. Noen av rommene er til og med innredet for aktiviteter for barn og unge.

Orkangerkorvettene

Korvettlaget er for dem som har fylt 4 år og oppover. De samles annenhver mandag. På de vanlige møtene er det en hovedaktivitet, gjerne en eller annen form for hobbyarbeid. I tillegg er det en andakt og litt sang.

Fellesskap for alle aldersgrupper

I menigheten har vi tilbud til alle alders-grupper. Vi ønsker å arbeide for at alle i vår menighet skal få del i Guds omsorg og frelsende kjærlighet i Jesus Kristus.

Mye skjer naturligvis rundt gudstjenestelivet. Det er gudstjenester hver 14. dag i kirken.

I tillegg driver noen av de kristne organisa-sjonene knyttet til vår kirke arbeid i Orkanger menighet. Det gjelder først og fremst Normisjon og Det Norske Misjonsselskap (NMS).

Menighetshuset

er et viktig samlingssted for menigheten. Det brukes selvsagt til møter, hyggetreff, glad-sang-kafe, konfirmantundervisning, basarer.., men leies også ut til selskap.

Menighetens misjonsprosjekt

Menighetene er opptatt av misjon. Derfor har vi inngått en avtale med både Normisjon og NMS om å støtte et prosjekt.

 


 KALENDEREN


Det skjer i
Orkdalsmenighetene

Gudstjenester

Orkanger kirke

Lag og foreninger

Orkanger menighet

Korvettene

Hyggetreff

Normisjon

Misjonsforeningen

Husfellesskap

Arkivet

Årsmeldinger

Årsmelding 2013

Årsmelding 2012

Årsmelding 2011

Årsmelding 2010

Årsmelding 2009

Årsmelding 2008

Årsmelding 2007

Årsmelding 2006

Årsmelding 2005

Årsmelding 2003

Årsmelding 2002

Årsmelding 2001

Årsmelding 2000

Årsmelding 1999

 

 

 

www.orkdalsmenighetene.no

Redaktør, design og layout:
Sokneprest Pål Ove Lilleberg  
Mail