ORKANGER
Hovedside
Råd og utvalg
Menighetsrådet
Diakoniutvalget
Lag og foreninger
Korvettene
Hyggetreff
Normisjon
Misj.foreningen
Husfellesskap
Annet
Gudstjenester
Konfirmantene
Jub.konfirmant
Lokaler
Menighetshuset
Kirka
HOVEDSIDER
Kirkekontoret
Arrangement
Livets gang

Størst av alt

Hus
Andre
Gjestebok
Startsiden
 

 

Orkanger menighet

menighetens diakoni

Hyggetreff

Den første tirsdagen i hver måned kl. 17:00 arrangerer Diakoniutvalget hyggetreff på Orkanger menighetshus. Sang, kåseri, utlodning, samtale, bevertning er noe av det som står på programmet for disse kveldene.

I desember er hyggetreffet lagt til Pensjonist-sentret. Dette samværet er lagt opp som et adventsmøte.

Diakoniens dag

Om høsten arrangeres det diakoniens dag. Det er tradisjon for at dette arrangementet er lagt til første søndag i oktober. Diakoniutvalget inviterer til kirkekaffe.

Utflukt

Om våren pleier utvalget å legge opp til en utflukt.

Hilsner

Det er også en tradisjon at Diakoniutvalget sørger for en oppmerksomhet til de som har runddager etter at de har passert 80.

Kontaktperson

[ Kontaktperson ]

 

 

 

 

 


Annet

Les mer om diakoni på diakonisidene til Orkdalsmenighetene.

 

www.orkdalsmenighetene.no

Redaktør, design og layout:
Sokneprest Pål Ove Lilleberg  
Mail