ORKANGER
Hovedside
Råd og utvalg
Menighetsrådet
Diakoniutvalget
Lag og foreninger
Korvettene
Hyggetreff
Normisjon
Misj.foreningen
Husfellesskap
Annet
Gudstjenester
Konfirmantene
Jub.konfirmant
Lokaler
Menighetshuset
Kirka
HOVEDSIDER
Kirkekontoret
Arrangement
Livets gang

Størst av alt

Hus
Andre
Gjestebok
Startsiden
 

 

Orkanger menighet

årsmelding 2003

Menighetsrådet har i 2003 avholdt 8 møter og behandlet 42 saker. Fra disse sakene kan nevnes.

- Nedsetting av komite for tilbakeføring av kirka vår til opprinnelig stil, som var sveitserstilen. Denne komiteen består av medlemmer fra Orkdal kommune, Orkanger Vel, Orkanger Aktivum, Orkdal historielag og menighetsrådet. Komiteen har avholdt 4 møter, og saken er nå kommet så langt at diverse forundersøkelser er gjort, tverrsnitt av konstruksjonene er tegnet og kostnadsoverslag er under bearbeidelse.
- Nye kirketekstiler - messehagel, lesepultklede og prekestolklede i hvitt har blitt bestilt.
- Prosesjonskors og lysestaker er også bestilt
- Nye forloverstoler er innkjøpt og brudestolene og pianokrakk er trukket opp i samme stoff. Midlene til dette er kommet ved en gave fra et medlem i menigheten vår.
- Vi har vært med på innstilling av søkere til kapellan 2 stillingen. Og den nye kapellanen Åse Rugland ble ønsket velkommen også i vår menighet med kirkekaffe den 03.08.2003.
- Nytt konfirmantopplegg har blitt diskutert og vedtatt med oppstart fra høsten 2004.Når det gjelder årets konfirmant kull så er det så gledelig mange som 45 stykker, dette gjør ar menighetsrådet har gått inn for å avholde 3 konfirmasjonsgudstjenester og da er vi også nødt til å legge en gudstjeneste til lørdag den 08.05.
- De faste arrangementene har blitt avholdt med konfirmantfest og juletrefest, med godt oppmøte på begge. Ansvaret for julegrantenningen hadde vi dette året også sammen med Orkanger Vel. Ny samarbeidspartner var Frelsesarmeen som holdt andakten og var der med julegryta si.
- Ansvar for et nummer av menighetsbladet
- Åpen kirke har vært avholdt den første fredagen i hver måned
- Menighetens årsmøte ble avholdt den 08.03. med godkjenning av ny gravferdsliturgi.

Vi må ha noen tall og forholde oss til også for dette året:

  2003 2002
Gudstjenester 27 25
- Gjennomsnitt 99 109
Nadverdsgjester 213 203
Døpte 29 30
Konfirmanter 42 36
Vigsler 4 15
Gravferder 43 38


Det kan se ut som gudstjenestebesøket har gått noe ned, men så har det også vært avholdt 2 flere gudstjenester så da havner vi på samme gjennomsnitt som i 2002. Vi ser videre som nevnt tidligere at antallet konfirmanter har gått i været, og for 2004 blir det 45 ungdommer som vil konfirmere seg kirkelig.

Arbeidet i de forskjellige arbeidslag i menigheten går heldigvis som før.
Diakoni utvalget har avholdt sine månedlige hyggestunder og gått på besøk med blomster og andaktsbøker til åremålsdagene i menigheten. Sommerturen gikk til Agdenes med besøk i Værnes kirke og til et privat gårdsmusem. Utvalget har ellers vært så heldig å få med seg to nye medarbeidere, og de er nå 8 stykker som deler på oppgavene.

Korvettlaget har også sine samlinger annen hver uke, og har et oppmøte på 7 til 10 stykker.

Ungdomsgruppen ”Jesus Innside” har hatt samling en gang for måneden og har hatt en oppslutning på 10 stykker.

Misjonsforeningen og ”Sjøguttens Vel” har også vært i vanlig aktivitet. - Det arrangeres også i år Alpha kurs i regi av Normisjon, Frelsesarmeen og Pinsemenigheten Filadelfia.

Menighetshuset har siden skolestart vært utleid til undervisningslokale for ungdomsskolen, mens denne er under utbygging, og til åpen barnehage som tidligere.

Vi i Orkanger menighet skal sammen med Peter få lov til å bekjenne at vi har ingen andre å gå til enn Jesus, for det er bare Han som har det evige Livs ord, og dette vil vi være med å spre så lenge det er anledning.

Karl Olav Karlsen
Leder

 

www.orkdalsmenighetene.no

Redaktør, design og layout:
Sokneprest Pål Ove Lilleberg  
Mail