ORKANGER
Hovedside
Råd og utvalg
Menighetsrådet
Diakoniutvalget
Lag og foreninger
Korvettene
Hyggetreff
Normisjon
Misj.foreningen
Husfellesskap
Annet
Gudstjenester
Konfirmantene
Jub.konfirmant
Lokaler
Menighetshuset
Kirka
HOVEDSIDER
Kirkekontoret
Arrangement
Livets gang

Størst av alt

Hus
Andre
Gjestebok
Startsiden
 

 

Orkanger menighet

årsmelding 2000

Dette året ble et minnerikt år med store begivenheter rundt om i den vide verden og det samme ble det også for vår menighet. Endelig ble 10 års strev kronet med høydepunktet i vår 2000 årsfeiring, nemlig orgelinn-vielsen den 26.mars. Denne søndagen vil sitte i hjertene våre lenge, med en fullsatt kirke til en høytidsgudstjeneste som løftet takken fram til vår Himmelske Far, videre kirkekaffe med den største marsipankaken som har vært servert i vår menighet og orgelkonsert som avslutning på dagen. Og orgelkonsulenten sier i sin sluttattest at vi har fått ” et instrument hvis klang jeg er overbevist om vil gjøre sitt til at kirkegjengerne får mange gode stunder i Orkanger kirke i generasjoner fremover.” Menigheten hadde også en fin stand på ”Orkanger 2000” i Orklahallen, denne standen var bygget opp av Pål Ove Lilleberg og John Egil Bergem.

Ellers ble Alphakurset avsluttet i løpet av våren og på høsten startet vi opp med tre husfellesskapgrupper i samarbeid med Orkanger Indre-misjonsforening. I disse gruppene gjennomgår vi nå tekster fra Markusevangeliet.- På april hadde vi også besøk fra Ecuador der vår menighet har misjonsprosjekt. Diego Abril Insuasti er en av lederne i den lutherske kirken der. Menighetsrådet var også med som medarrangør av ”Apostlenes gjerninger” med Svein Tindberg i kinosalen.

Årets prostimøte ble arrangert i Sletta kirke på Frøya der familiemusikken ”Spiren” deltok,dermed ble det en stor kontingent fra Orkdal.

Menighetsrådet har avholdt 8 møter og hatt 54 saker til behandling. Menighetens årsfest ble avholdt den 10.03.,der vi tok et tilbakeblikk på orgelsaken ved å snakke med representanter fra de som har vært med i menighetsråd, kommunestyre og ikke minst de frivillige i menigheten. De det ble samtalt med var John Egil Bergem, Elling Kvernmo, Hildur Dahlø og Agnes Skauvik. Og årsfesten ble selvfølgelig avsluttet med basar til orgelet.

Tallenes tale viser at det har vært avholdt 27 forordnede gudstjenester og 10 andre med gudstjenestlig karakter med en deltakelse på 3200 og et gjennomsnitt på 84 kirkegjengere. 30 ble døpt inn i vår menighet, 42 konfirmert, 8 vielser, 44 gravferder og 261 søkte nadverd. Disse tallene ligger omtrent slik som i 1999 med unntak av vielser, her var det bare 3 vielser dette året.

Diakoniutvalget har hatt sin vanlige drift med månedlige hyggetreff og oppmerksomhet ved åremålsdager.Sommerens tur gikk til Gammeltunet-Hanshus gård i Soknedal.

Korvettarbeidet som er vårt barne-og ungdomsarbeid i samarbeid med Indremisjonen har fått endringer i og med at Maxikorvetten har blitt overtatt og drives av ungdommene selv, med Ellen Jorunn Bergem og Ellen Hagen som ledere. Ungdomsgruppen heter nå ”Inside.” Det er 20 medlemmer i Korvettlaget og 10 stykker i ungdomsgruppa.

Med åpen barnehage, korvettarbeid,diakonitreff og Indremisjonssamlinger så er aktiviteten like stor på Menighetshuset. Huset var 15 år på september og står foran en del litt større vedlikeholdsutgifter, som beising,skifte av gulvbelegg og mulig nytt tak.

Så skal vi fremdeles ved Hans nåde få være Hans hender og føtter og få virke i de oppgaver som er tilstde i vår menighet. Han som er den usynlige Guds bilde, og er hodet for legemet,som er kirken.(1.Kol. 1,15)

www.orkdalsmenighetene.no

Redaktør, design og layout:
Sokneprest Pål Ove Lilleberg  
Mail