ORKDAL KIRKE
Hovedside
Trekirka
Gammelkirka
Nykirka
Klokka
Altertavla
Prekestolen
Døpefonten
Orgelet
Presteportrett
Biledalbum
KIRKENE I
ORKDAL
Kirkeoversikt
HOVEDSIDER
Kirkekontoret
Arrangement
Livets gang

Størst av alt

Hus
Andre
Gjestebok
Startsiden
 

Orkdal kirke

kyrkjestaden


Kirken star i bondens tanke
på et høyt sted og for seg selv.
                                B.Bjørnson
 

Desse diktarorda gjeld for Grøtte som kyrkjestad. Elveterrassen som kyrkja ligg på, vart avsett for ikring 3700 år sidan. Terrassen med kyrkja løfter seg godt opp over Fannrems-sletta, og gjer at kyrkja er synleg vidt i bygda.

 

 

 

 

 

 

Historia

Kyrkja si historie på Grøtte kan delast inn i 3 periodar:

Trekyrkja 1100 - 1200/1220

Middelalderkyrkja 1220 - 1890

Nykyrkja 1893 -

Andre kirker


Orkdalsmenighetene - Slekt

 Velg annen kirke
 i Orkdal prosti

www.orkdalsmenighetene.no

Redaktør, design og layout:
Sokneprest Pål Ove Lilleberg  
Mail