MOE KIRKE
Hovedside
Verkskirka
Smedhaugkrk
Nykirka
Restaurering
Orgelet
Bildealbum
KIRKENE I
ORKDAL
Kirkeoversikt
HOVEDSIDER
Kirkekontoret
Arrangement
Livets gang

Størst av alt

Hus
Andre
Gjestebok
Startsiden
 

 

Moe kirke

nykirka 1866 -

Alt i 1860 hadde kommunestyret ordna med finansiering til kirkebygget ved å ta opp et lån på 4000 Spd. Så vart det slik at både i 1864 og 65 var det frostår og kornet vart ikke modent. Det vart da ikke såkorn og bøndene fekk låne penger av kirkefondet til å kjøpe såkorn for. Kommunen fikk igjen kvar krone slik at pengene var disponible da bygginga av den nye Moe kirke tok til i 1866.

Tegningene til Moe kirke vart laga av byggmester O. F. Rømmesmo og altertavla vart tegna av arkitekt Christi. Den åttekanta Smedhaugen-kirka vart reve og tre av veggene vart benytta i koret i den nye Moe kirke. Skrondal forteller at alterutstyret og klokkene vart overført til den nye kirka. Klokka fra den gamle verkskirka på Schankebakken hadde som før fortalt fått en brist og vart no sendt til Trolla bruk for omstøyping. Regninga finnes enno. Den omstøypte klokka fekk inskripsjonen: "Høer mit Kald". Den lille klokka er støypt av klokkemaker Otte Møller. Denne klokka har inskripsjonen: "Sit soli summa Gloria. Me fecit Otte Møller". Her har det falt ut et "Deo", og da blir dette: "Gud alene tilkommer all ære Otte Møller gjorde meg."

På vigsledagen 28. desember i 1867 møtte det svært mye folk. Trondhjems Folkeblad skriver at det var samla 3-4 tusen mennesker den dagen, alle kunne ikke komme inn i kirka da den rommer ca.700 menesker. Prestene som skulle vere med på vigslinga samla seg på Kjerkmo, like ved kirka. Der møtte biskop Grimelund, prestene Holterman fra Opdal, Schabe fra Rennebu, prost Ranbech fra Meldal, Anderas Lee Bull fra Orkdal, kapellan Staalesen fra Melhus og Bøtker fra Støren.

Kirka måtte repareres og i 1958/59 vart det sett igang en omfattende reparasjon av kirka som snart var hundre år. Mye måtte rettes på både inne og ute og arkitekt John Tverrdal og byggmester Tore Lillery fekk jobben med å restaurere kirka.

 

 

 

Utvendig

Innvendig

Innvendig
før korset ble
flyttet over
altertavla


 

www.orkdalsmenighetene.no

Redaktør, design og layout:
Sokneprest Pål Ove Lilleberg  
Mail