KIRKENE
Hovedside
Orkdal
Orkanger
Moe
Geitastrand
Fjellkirka
Den Gode
    Hyrde
Nettkirken om
    Kirkerommet
ANNET
Utleie
HOVEDSIDER
Kirkekontoret
Arrangement
Livets gang

Størst av alt

Hus
Andre
Gjestebok
Startsiden
 

 

 

kirkehusene i Orkdal

  Kirken
den er et
gammelt
hus,
står om enn
tårnene faller; tårnene mange
sank i grus,
klokker enn
kimer og kaller, kaller på gammel
og på ung,
mest dog
på sjelen
trett og tung,
syk for den
evige hvile.

Kirkekartet

Kartet viser en oversikt over alle kirkene i Orkdal.
Kirkesymbolene med rød farge viser til nedlagte kirkesteder.
Klikk på navn/symbol for å lese mer om hver enkelt kirke.

Menighetskirkene


Moe kirke

Orkdal kirke

Orkanger kirke

Geitastrand kirke

www.orkdalsmenighetene.no

Redaktør, design og layout:
Sokneprest Pål Ove Lilleberg  
Mail