Livets gang

Våre tider 
i Guds hånd.
Kirkens 
tjeneste
ved dåp, konfirmasjon,
vigsel 
og gravferd.


Våre tider i Guds hånd.
Kirkens tjeneste
ved dåp, konfirmasjon,
vigsel og gravferd.

 

 Mer om dåp>>>

 Mer om konfirmasjon>>

Mer om vigsel>>>

Mer om gravferd>>>

 

 

statistikker

 

Statistikk - dåp

Antall dåp
i Orkdalsmenighetene  tilsammen.

 

Prosentvis av årskullet

 

 

Statistikk - konfirmerte

Antall konfirmerte
i Orkdalsmenighetene
tilsammen.

 

Oppslutningen
prosentvis av
15-åringene
sammenlignet
med hele landet

 

 

Statistikk - vigsel

Statistikken
viser antall vielser
i Orkdalsmenighetene
tilsammen.

 

 

Statistikk - gravferder

Statistikken
viser antall gravferder
i Orkdalsmenighetene
tilsammen.

 

 

Statistikk
- gudstjenester

Orkdal

 

Orkanger

Moe

Geitastrand

Samlet oversikt for Orkdalsmenighetene


Statistikk - nattverd

Statistikken
viser antall nattverdgjester
i menighetene i Orkdal.

 


Statistikk - kirkeoffer

Statistikken
viser antall kroner
som er samlet inn
gjennom kirkeofrene
på gudstjenestene.

 


Statistikk - Medlemmer

Medlemmer
i Dnk
prosentvis av
befolkningen
i Orkdal.

 

 

 

www.orkdalsmenighetene.no

Redaktør, design og layout:
Sokneprest Pål Ove Lilleberg  
Mail