HITRA
Hovedsiden
Kirkekontoret
Prester
KIRKENE
KIRKEKART
Sandstad
Fillan
Hitra
Nordbotn
Forsnes
Dolm
Kvenvær
ANDRE SIDER
Orkdal prosti
STARTSIDEN
Startsiden
 

 

Hitra prestegjeld

Kirkene

Forhistorien

Da Sandstad ble eget sokn i 1888 ble det diskusjon om kirkestedet i Fillan sokn. Det ble arrangert folkemøter og flere løsninger ble vurdert. Til slutt vedtok herredsstyret 8. november i 1899 at det skulle settes opp "en kapellkirke" på Nordbotn på Fjellværøya.

Nordbotn kirke

Det ble inngått en avtale med Bangdalsbruket, men lokalt var det handelsmann, skipper og poståpnet Johannes Skarsvaag som stod i spissen for byggingen. Arkitekt Bergstrøm i Trondheim tegnet kirka.

Kirka er ei langkirke med høye vinduer og med plass til 280.

Nå var ikke alt helt på plass ved innvielsen av kirka 4. desember 1900. Biskop Johannes Skaar sto for vigslingen.

Restaureringer

1956 - 1958

Kirka restaurerer innvendig og Daniel Skipnes fra Aure står for den kunstneriske utsmykningen.

Les mer om andre maleroppdrag
Daniel Skipnes fra Aure har hatt i Orkdal prosti
Kvenvær kirke
Nordbotn kirke
Snillfjord kirke
Agdenes kirke

1980-tallet

Kopperbelegget på tårnet skiftes ut

1999

Til 100-årsjubileet i 2000 gjennomgikk kirka en grundig og svært nødvendig oppussing.

Inventar og utstyr

Altertavla

Altertavla er en kopi av Adolf Tidemands maleri "Oppstandelsen" fra Bragernes kirke og malt av Conrad Valeur.

Orgelet

Orgel fikk kirka først i 1924.

I 1986 kom nytt orgel på plass da det gamle var utslitt. Det ble samlet inn penger og kommunen bidrag. Orgelbygger P. Bruhn & Sønn fra Danmark leverte det nye orgelet.

 

Kilde

Nordbotn kirke 100 år

Les mer

 

 

 

 

 


Orkdalsmenighetene - Slekt

 Velg annen kirke
 i Orkdal prosti

Norbotn kirke


 

 

 

www.orkdalsmenighetene.no

Redaktør, design og layout:
Sokneprest Pål Ove Lilleberg  
Mail