HEMNE
Hovedsiden
Kirkekontoret
Prester
KIRKENE
Hemne
Heim
Vinje
Snillfjord
ANDRE SIDER
Orkdal prosti
ANDRE SIDER
Startsiden
 

 

Hemne prestegjeld

Kirkene - Heim kirke

Skal du til Tjeldbergodden og tar deg en snartur ut mot Gjengstøa, en av Hemnes mange naturperler, bør du også utvide turen med 1,5 km og følge skiltene til Heim kirke. Den ligger to og en halv mil fra Kyrksæterøra.

Innviet i 1884

Lang sjøvei fra Heim og for liten kapasitet ved hovedkirken på Kyrksæterøra gjorde at Heim kirke ble bygd av lokale byggmestere og innviet 16. januar i år 1884. Kirken ble oppført for kr. 12.500,- Vi kan ellers nevne at til kirketomt og begravelsesplass ble det bevilget kr. 210,-.

Kirken er en langkirke med tårn og hovedinngang i vest, og med kor i østenden.

Den har 300 sitteplasser, 100 av disse er på galleriet.

Kirken har draperibrystning i rødbrunt nederst på veggene rundt hele kirken. Alle søylene er svartmarmorert.

Inventar og utstyr

Altertavla

Altertavlen er fra 1882. 

Klokkene

Heim kirke har to klokker fra 1883.

Orgelet

Digiltalt kirkeorgel med 34 stemmer ble kjøpt i 1991. Piano ble kjøpt året etter.

Restaurert i 1962

Kirken ble dekorert, (Skipnes) og restaurert i 1962.

Kirkegården

På grunn av dårlig jordgrunn rundt kirken ble det anlagt kirkegård i 1893 ca. 1 km fra kirken. Denne kirkegården fikk klokketårn i 1960. Kirkegården har 600 graver og utenfor kirkegården er det antydet at det ligger en gravhaug fra middelalderen.

 

Les mer

 

 


Orkdalsmenighetene - Slekt

 Velg annen kirke
 i Orkdal prosti

Heim kirke


 

 

 

 

 

 

 

www.orkdalsmenighetene.no

Redaktør, design og layout:
Sokneprest Pål Ove Lilleberg  
Mail