GRAVFERDEN

Orientering
Avtale med
Ansvarlig?
Annonse
Gravstedet
Gravferden
Salmevalget
I etterkant
Avgifter
   utabygdes
ANNET
Sorggruppe
Gravlegat 
Minnefond
Gravlagte
Gravf.loven
HOVEDSIDER
Kirkekontoret
Arrangement
Livets gang

Størst av alt

Hus
Andre
Gjestebok
Startsiden
 

 

 

Orientering om gravferd

Gravferdsloven

Lov om kirkegårder, kremasjon og gravferd (gravferdsloven)

Loven kan lastes ned fra lovdata her>>>>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.orkdalsmenighetene.no

Redaktør, design og layout:
Sokneprest Pål Ove Lilleberg  
Mail