FRØYA
Hovedsiden
Kirkekontoret
Prester
KIRKENE
KIRKEKART
Sletta
Hallaren
Titran
Sula
Froan
Måøy
ANDRE SIDER
Orkdal prosti
STARTSIDEN
Startsiden
 

 

Frøya prestegjeld

Kirkene - måløy bedehuskapell

Bedehus i 1939

I 1939 ble det bygd bedehus på Måøya i Mausund, og her ble det nå holdt gudstjenester.

Alterbilde

Alterbilde forestiller Jesus som Den gode hyrde og er malt av Andreas Skagen i 1975.

Påbygd i 1974/75

I 1974/75 ble dette bedehuset påbygd kor og to sakristier, gang, kjøkken og toaletter, og det fungerer nå som kapell.

Det ble innvidd til kirkelig bruk av biskop Tord Godal 23. mars 1975.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Orkdalsmenighetene - Slekt

 Velg annen kirke
 i Orkdal prosti

Måøy bedehuskapell


 

Mausund

 www.orkdalsmenighetene.no

Redaktør, design og layout:
Sokneprest Pål Ove Lilleberg  
Mail