FRØYA
Hovedsiden
Kirkekontoret
Prester
KIRKENE
KIRKEKART
Sletta
Hallaren
Titran
Sula
Froan
Måøy
ANDRE SIDER
Orkdal prosti
STARTSIDEN
Startsiden
 

 

Frøya prestegjeld

Kirkene - hallaren kirke

Langkirke fra 1881

Langkirke i tre fra 1881 med 400 sitteplasser. Kor i østenden, og tårn og hovedinngang i vest.

Samme arkitekt som for gamle Sletta kirke, Johannes Henrik Nissen. Sandstad kirke på Hitra ble seinere bygd etter de samme tegningene som Hallaren kirke.

Veggene er av laftet tømmer, utvendig bordkledd og innvendig panelt. Den har ikke noen bærende søyler innvendig så det er bare langveggene med sine strekkfisker som bærer det tunge skifertaket.

Koret og østveggen

I koret er det foruten alter og alterring en innbygget klokkerstol på sørsiden.

På østveggen i koret er det høyt oppe et femfags vindu med farget glass i rødt og blått. Ved senere restaurering ble det innvendig dekket med fem malerier. På sidene av koret er det to tilbygg – sakristi – med hver sin inngang. Det mot nord er for presten og det søndre for mødre med dåpsbarn. Vanlig betegnelse har vært ”skrifthuset” og ”barnhuset”.

Vestenden

I vestenden av kirken er det et galleri som også ble utformet med tanke på fremtidig orgel. På hver side av tårnfoten – våpenhuset – er også tilbygg. Det nordre har trapp opp til tårnet og galleriet. Det mot sør har et rom som gjennom tidene har vært brukt til forskjellige formål. Et bibliotek med høve til utlån hver prekensøndag hadde visstnok tilhold der den første tiden. Det er nå innredet som toalett.

Rundbuestil

Hallarkirka er bygget i rundbuestil når det gjelder utforming av kor, vinduer og dører.

Inventar og utstyr

Altertavlen

Altertavlen med korsfestelsesmotiv ble malt av Waldemar Wilberg.

Prekestol og døpefont

Prekestolen og døpfeonten skal også være på alder med kirken.

Evangelistbildene på prekestolen er malt av Paul Størseth i 1953.

Paul Størseth har også malt galleribrystningen med scener fra Jesu liv, samt maleriene over altertavlen .

Les mer om andre maleroppdrag
Paul Størseth har hatt i Orkdal prosti
Geitastrand kirke
Ingdalen kapell
Hallaren kirke

Orgelet

Orgelet fra 1915 har ett manual og pedal og omfatter 6 stemmer. Det er av den pneumatiske type, dvs. trykkluft leder impulsene gjennom blyrør fra tangenter og register til pipeseksjonen. Bygget av orgelbygger Lønseth fra Steinkjær.

Les mer


 

 


Orkdalsmenighetene - Slekt

 Velg annen kirke
 i Orkdal prosti

Hallaren kirke


 

 

 

www.orkdalsmenighetene.no

Redaktør, design og layout:
Sokneprest Pål Ove Lilleberg  
Mail