DET SKJER
Arrangement
Orkdal
Orkanger
Geitastrand
Orkland
GUDSTJENESTER
Alle kirker
Orkdal
Orkanger
Geitastrand
Moe
Fjellkirka
HOVEDSIDER
Kirkekontoret
Arrangement
Livets gang

Størst av alt

Hus
Andre
Gjestebok
Startsiden
 

 

DET SKJER - AKTIVITETER OG MØTER

 

Det skjer

 

Arrangement og møter
for barn og voksne


Oversiktsliste
med dato, tid og sted
her>>>

 

Institusjonsandakter

Torsdager
Elvepromenaden
Orkanger
kl. 10

Orkdal helsetun
kl. 11


Mandagskaffe

Mandager
Orkdal menighetshus
kl. 10 - 13
Kaffe og vaffelsalg.
Allsang. Kåseri m.m.

 

 

 

 

 

Aktivitetslag
i menighetene

[ Kontaktpersoner ]

Orkdal menighet

Soul Children

Søndagsskoler

Barnelag/barnegrupper

Simen

Kyrkjeforeningen

Normisjon

NMS-foreninger

NLM-foreninger

Andre foreninger

Forsamlingshus

Orkanger menighet

Korvettene

Hyggetreff

Normisjon

Misjonsforeningen

Husfellesskap

Orkland menighet

Korvettene

Skolelaget

Foreninger

Misjonsforeninger

Eldretreff

Geitastrand menighet

Tilbud for barn

Samlinger på Menighetshuset

 

 

www.orkdalsmenighetene.no

Redaktør, design og layout:
Sokneprest Pål Ove Lilleberg  
Mail