AGDENES
Hovedsiden
Kirkekontoret
Prester
KIRKENE
KIRKEKART
Ingdalen
Lensvik
Agdenes
ANDRE SIDER
Orkdal prosti
STARTSIDEN
Startsiden
 

 

agdenes prestegjeld

Kirkene - agdenes kirke

Vedtak om kirkebygging

Etter at det i lengre tid hadde vært klaget fra Sørbygdingene over den lange og harde kirkevegen, ble det i 1848 nedsatt en komite av Ørland formannskap som skulle utrede deling av Ørland prestegjeld. I utredningsarbeidet kom det fram at Ørland Hovedkirke manglet plass for 826 personer. Ut fra dette kom komiteen med innstilling om at det skulle bygges to nye kirker, ”der den ene skulle ligge i Sør- eller Vassbygden”.

I 1852 vedtok Kirkedepartementet at en kirke skulle bygges på gården Værnes. Det ble likevel en del strid om hvor kirken skulle stå. Enkelte mente at den burde stå ved Rishaug. Flertallet var likevel for at den burde bygges på Værnes. Den vesentligste grunnen til at Værnes ble valgt, var vel avstanden for de kirkesøkende fra de ytre distrikter, som bare hadde sjøverts forbindelse.

Arkitekt for bygget, som er i tre, var Christian Heinrich Grosch.

Innviet 27. mars i 1858

Byggetiden for kirken var årene 1856-57. Høsten 1857 stod kirken ferdig, men først på våren 1858 ble den innviet. Innvielsen som egentlig skulle funnet sted 24. mars, måtte utsettes til den 27. på grunn av storm og snøfokk. Heller ikke den 27. mars kunne alle prestene være til stede. ”Stadsbygdens og Hevnes Sognepræster forhindredes af sterk Modvind. Medens Hitterens Præster allerede fra Mandag 22de Marts Havde været paa Værnes og forladt Kirkestedet en halv Time forinden Præsterne fra Nordre Fosen i samlet følge kunde fremkomme”. I all hast ble folk varslet, og en klarte å få samlet 200 mennesker til innvielsen startet.

Interiør

Kirken hadde opprinnelig 329 sitteplasser, men etter at orgelet kom inn i 1918, ble tallet på sitteplasser litt redusert. I 1967 fikk kirken elektrisk oppvarming.

Utsmykning av veggene

Kirken var fra først av malt innvendig med lyserød vannmaling. Dette fikk den leie konsekvens at den smittet de som satt nærmest veggen. Senere ble kirken panelt og oljemalt opp til vinduene, og rundt 1907 ble hele kirkerommet panelt innvendig og oljemalt.

I 1950 ble kirka dekorert innvendig av Daniel Skipnes og hans sønn.

Les mer om andre maleroppdrag
Daniel Skipnes fra Aure har hatt i Orkdal prosti
Kvenvær kirke
Nordbotn kirke
Snillfjord kirke
Agdenes kirke

alteret

På alteret var det i førstningen et svart kors med forgylte kanter istedenfor altertavle. Altertavla er satt opp i 1918 og har som motiv Jesus i bønn i Getsemane. Maleriet er signert ”Copi efter Hofmann, Vilhelm Bjørknes 1915”. Rammeverket er laget av snekker Winther, Vassbygda.

orgelet

På omkring samme tid fikk kirka orgel. Det ble gitt som en gave fra agdenesinger i Amerika, med litt tilskudd fra Agdenes kommune.

Tårnet, sakristi og bårehus

Tårnet på kirken ble først plassert midt over mønet på selve kirkeskipet. Klokkertauget hang ned slik at ringeren stod på kirkegulvet og ringte. I 1869 ble en egen tårnfot satt opp og tårnet flyttet.

I 1969 ble sakristi og bårehus bygget.

Leif Veland

 

Les mer

 

 


Orkdalsmenighetene - Slekt

 Velg annen kirke
 i Orkdal prosti

Agdenes kirke


 

 

 

 

 

www.orkdalsmenighetene.no

Redaktør, design og layout:
Sokneprest Pål Ove Lilleberg  
Mail